Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 7
Zobrazujem: 0 - 7
Pridať firmu
IČOFirma
36404390: Eko - LON, spol. s r.o.
44002068: Ekoslovbat s.r.o.
36377945: GEOTHERM plus, s.r.o.
40605663: Ján Šuvada Zber surovín Liesek 45
40605221: Marián Ondrík
31917071: Technické služby I. Nižná
00490628: Technické služby mesta Tvrdošín