Ing. Miroslav Jurči

Upraviť firmu

Podnikáme od 01.02.1991. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Hladovka 186,  027 13 Hladovka. Naše IČO je 14271231.

Prehľad našich činností

Vydavatelské činnosti
Automatizované spracovanie dát
Vzdelávanie v základných umeleckých školách
Vydávanie kníh
Vydávanie novín
Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
Iné vydávateľské činnosti
Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
Iné služby polygrafického priemyslu
Rozmnožovanie nahraných nosičov
Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu
Rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače
Reklamné činnosti
Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com