Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1074
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36420972: A + M s.r.o.
36423076: A+M Slovakia k.s.
44186207: Adrian Ďubašák
44148941: Adrián Kajan
37390732: Adrián Môstka
43670733: Adriana Hoľmová
30530521: Agneša Pápežová PÁPEŽOVÁ
41936221: Alena Rajmanová
17883130: Alojz Filek
41794664: Alojz Gejdoš
43220932: Alojz Kubaľa
41743903: Alojz Kulošťák
41236297: Alojz Štech - Horec
43498973: Alojz Štubendek
41795130: Andrej Bažík
40605418: Andrej Bránický
43301959: Andrej Brčák
44377690: Andrej Dzurik
44848331: Andrej Gadzman
41237757: Andrej Hlavatý