Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1074
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
43598811: Andrej Jesenský
43290213: Andrej Kuráň
44463898: Andrej Lepáček
41941322: Anna Gostíková
37669931: Anna Halimovičová HALIMI
40609855: Anna Jankolová
44359365: Anna Jurinová
40610322: Anna Kavuljaková
37672525: Anna Kmošková CAR PET
40608999: Anna Kubalová
41714849: Anna Lepáčková
43328938: Anna Môstková - META
43234313: Anna Stroková
40610420: Anton Bednarčík
35010339: Anton Kuráň
41232551: Anton Ťapaj
37089919: Anton Tuka
37086944: Anton Vodička
36403091: ARIKA s.r.o.
33791571: Bažík Anton - BAFA