Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1074
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
44360380: Bc. Mária Jakubeková
43209203: Beata Šišková
33789517: Bedrich Ján - LUX
36406783: BEDRICH spol.s r.o.
33243301: Bernard Pilarčík PM-ELEKTRO
36737097: BestComputers,spol. s.r.o.
33789835: Bielopotocký Peter
33790817: Blažej Hric
34836926: Blažej Lovas
41238010: Boris Kramár - ELmont
43026818: Branislav Frielich
43155871: Branislav Halimovič
43709567: Branislav Horňák
41236921: Branislav Kocoň
36688380: Brooklyn - Slovakia, s.r.o.
33246793: Cyril Čičman
41233786: Dagmar Raffajová
37086588: Dalibor Korček
43451756: Dalibor Šprlák
43676723: Dana Chreneková TORIDA