Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1074
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
43298486: Dana Šikyňová
10850279: Daniel Bebej - Bebej a spol.
43715052: Daniel Bistár
43082041: Daniel Chrenek
43406939: Daniel Dedinský
40609138: Daniel Dekanovský
37673629: Daniel Hutlas
41796721: Daniel Hutlas ml.
44298056: Daniel Kabáč
17810841: Daniel Korčuška OREKO
43392393: Daniel Kubica
43155511: Daniel Kuboš
41901436: Daniel Rajman
41234880: Daniel Šefčík
44784945: Daniel Šikyňa
43925791: Daniel Stas
43600433: Daniel Zembjak
41236793: Daniela Fileková
44471963: Daniela Horňáková Daniela Art
33789827: Daniela Hucíková