Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Počet firiem: 71
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36441163: ADOS - ALBA, s.r.o.
44154828: ALKOR - DENT s.r.o.
36425940: B.B. MED, s.r.o.
36149781: Bakalár, neinvestičný fond rozvoja SPŠ a OA Tvrdošín
37976702: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
36364681: DiaInter, s.r.o.
00632783: Domov sociálnych služieb pre dospelých a domov dôchodcov
36140414: Fond rozvoja GMH, n.f.
36137910: Fond rozvoja Gymnázia v Tvrdošíne n.f.
37983873: Fond rozvoja Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Tvrdošíne n.f.
36428655: G.L., s.r.o.
43850031: GITprax, s.r.o.
43825982: Go.Praktik, s.r.o.
36714801: Gyncentrum SK, spol. s r.o.
44521618: KM - DENT, s.r.o.
37905911: KVAPKA, nezisková organizácia
36441015: MediPrax, s.r.o.
35993677: Mgr. Anna Kanásová, klinický logopéd
35652934: MUDr.Adriana Rašková, praktický lekár pre deti a dorast a detský kardiológ
31925596: MUDr.Anna Gossányiová,stomatológ