Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Sociálna práca bez ubytovania
Ostatná sociálna práca bez ubytovania
Denná starostlivosť o deti
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

Ostatná sociálna práca bez ubytovania

Počet firiem: 17
Zobrazujem: 0 - 17
Pridať firmu
IČOFirma
36149781: Bakalár, neinvestičný fond rozvoja SPŠ a OA Tvrdošín
37976702: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
36140414: Fond rozvoja GMH, n.f.
36137910: Fond rozvoja Gymnázia v Tvrdošíne n.f.
37983873: Fond rozvoja Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Tvrdošíne n.f.
37905911: KVAPKA, nezisková organizácia
31927246: Nadácia Františkova Huta
35667541: Nadácia na podporu vedecko-technického a kultúrneho rozvoja SOU elektrotechnického v Nižnej
00624659: Nadácia na podporu vedecko-technického a kultúrneho rozvoja Strednej priemyselnej školy
14224810: NADÁCIA NA PODPORU VZDELANOSTI SLOVENSKEJ MLÁDEŽE
31913091: Nadácia na vzdelanie
35662913: Nadácia pre materiálno-technický a kultúrny rozvoj Základnej umeleckej školy v Trstenej
35651890: Nadácia pre výstavbu zimného štadióna v Trstenej
31937021: Nadácia rozvoja Gymnázia Martina Hattalu
31937012: Nadácia rozvoja NsP v Trstenej
36149799: Nádej n.o.
42168198: PROGRES ORAVA, n.o.